سخنان مهم حجت الاسلام کاشانی درباره «جریان خطرناک تر از نفاق» – جلسه ۱۱

شام غریبان محرم الحرام ۱۳۹۴ –  هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام +

 

امتناع امام حسین(ع) حتی برای یکبار دست دادن با یزید ملعون

وارد شدن رسمی و علنی کفر داخلی با ضعف و وادادگی جامعه

 

جریان خطرناک تر از نفاق یعنی حضور یک پایگاه رسمی کفر در درون جبهه دین

عدم برخورد با جریان خطرناک تر از نفاق به دلیل ایجـاد آشوب داخلی توسط آن

جلوگیـری از ظهور جریـان خطرناک تر از نفاق یکی از دلایل قیام امام حسین(ع)

 


نویسنده : مبارز تاریخ : ۴ آبان ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب عاشورا - محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

راه بازکردن و پر و بال دادن به یهود از جمله اقدامـات معاویـه

شعار یکسان ولایتی ها و ضد ولایتی ها به دلیل وجود نفاق

ماجرای برپاکردن خیمه عزا در یزد و حل شدن مشکل مالـی


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲ آبان ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب تاسوعا - محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

شناخت منافق از طریق روابط و اطرافیان و طرفدارانش یکی از شاخصه های مهم

شعارهای مردم پسند اما مخالف دین یکی از مشخصه های منافق برای رای آوردن

 

فعالیت غیرعلنی جریان نفاق داخل به خاطر اقتدار درون و عداوت علنی جریان نفاق خارج

جریان نفاق جریانی بسیار پیچیده و حرفه ای و فعالیت های این جریان برای مقابله با دین

ضعیف بـودن حافظه اجتماعی افراد جامعه در شناخت جریـان نفاق و افراد به ظاهر موجـه


نویسنده : مبارز تاریخ : ۱ آبان ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب هشتم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

هنـر جریان نفاق در جابجا کردن ارزش ها و برجسته کردن موضوع نژاد

جا زدن نظر خود به جای نظر مردم توسط جریان نفاق از گذشته تا حال

رفتار متناقض اهل نفاق در برخورد با طیف های جامعه از گذشته تا حال


نویسنده : مبارز تاریخ : ۳۰ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب هفتم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

منهـدم کـردن افـراد شاخـص و پـرچــم دار جـریــان حـق تـوسط جـریـان نـفـاق

توجه به خطر جریان خطرنـاک درون شیـعـه در کنـار خطـر وهابـیـت در جامـعـه

دستور قرآن به عدم رفاقت با دشمن و تلاش منافق برای مخدوش کردن سند


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب ششم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

جلوگیـری از جریان خطرنـاک تـر از نفاق یکـی از اهـداف قیام امام حسیـن(ع)

فعالیت نفاق در دوران اقتـدار و ظهور جریان خطرناک تر از نفـاق در دوران افول

علنی تر شدن فعالیت های جریان نفاق در صورت عدم شناخت جامعه از حق

القای خستگی در جامعه توسط جریان نفاق و زیرسوال بردن جهـاد و شهادت


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۸ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی بـا محوریت جریان نفاق و خطرناک تر از نفاق
شب پنجم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

تبدیل شدن جریان نفاق داخل کشور به جریان خطرناک تر از نفاق در صورت غفلت

ادعای بـدون سند منافق ؛ ذکــر خـاطـره های دونفره شنیده نشده و دیـده نشـده

سیلی خوردن ملت در صورت عـدم مقابله با جریان نفاق و غفلت از جـریـان نفـاق

 

شکستن تقـدس پرچـم دار و منسوبین بـه آن، یکـی از شاه کلیدهای ایجاد انحراف

کار امام حسین(ع) عاملی برای ​بازگشت جریان خطرناک تر از نفاق به جریان نفـاق

شـانتــاژ جریان نفاق از طریق تریبون ها و ذکـر ادعاهای بـدون سنـد شنیـده نشده


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۷ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی با محوریت جریـان خطرناک نفـاق 
شب چهارم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

حرمت شکنی امت و حکومت اسلامی توسط جریـان نفـاق در مقابل کفـار

برچسب زدن بـه افـراد توسط جریـان نفاق و کوچک جلـوه دادن موفقیت ها

عدم اطاعت پذیری جریان نفاق از امام و منهدم کردن هویت جمعی جامعه


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۶ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی با محوریت جریـان خطرناک نفـاق 
شب سوم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

وجود افرادی نظیر عبدالله بن اُبی فرمانده منافقین در جامعه فعلی

تقدس زدایی از حرف ولی جامعه در ماجرای وقف یک مرکز دولتی

 

رشـــد جـریــــان نـفـــاق از زمـــان جـنــگ بـــدر بـا  گــذشــت زمــــان

وجـود جریان خطرناک نفاق ​علت عـدم حضور علی(ع) در جنـگ تـبــوک

از بین بـردن روحیـه جهـاد توسط برخی افـراد در جریان خطرناک نـفـاق

ناراحت شدن جریان نفاق از پیروزی های کشور در فضای فعلی جامعه


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۵ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی مهم حجت الاسلام کاشانی با محوریت جریان نفاق از گذشته تا امروز

شب دوم محرم ۹۴ – در هیئت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

تطبیق جریان نفـاق در گذشته با جریان های نفاق امروز جامعـه

خطر بروز جریان خطرناک تر از نفاق در جامعه در سال های آتی

 

بررسی جریان نفاق از گذشته تا امروز و ایجاد انحراف تدریجی در جامعـه

تقـدس زدایـی و شکستن هیمنه و حـرمت، نخستیـن گـام جـریـان نفـاق

گـذشت زمـان و قـوی تـر شدن جریـان نفـاق در زمـان پیـامبـر اکــرم (ص)

بــاورسـازی جـریــان نـفــاق در جـامـعـه و لــزوم روشنگـری پـیـرامـون آن

تخریب گسترده حضرت امام(ره) در فضای جامعه از سال های ۷۶ تا ۸۰ 


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۴ مهر ۱۳۹۴

 

سخنرانی حجت الاسلام کاشانی – شب اول محرم ۹۴ – هیئت عبدالله بن الحسن(ع)

 

بـهـره کـافـی نبـردن از سفـره پـر بـرکـت امـام حسیـن(ع) در مـاه محـرم

آداب حضور در مجلس سید الشهدا و آرامش لازم برای بهره حداکثری


نویسنده : مبارز تاریخ : ۲۳ مهر ۱۳۹۴

 

تکه سخنرانی زیبای حجت الاسلام حامد کاشانی

اگر علی(ع) الآن می بود!

 

 

علت استمرار برخی انحرافات و بدعت ها در حکومت حضرت امیرالمومنین(ع)

 

بارها شنیده ایم که چرا رهبری با فلان مفسد و یا انحراف برخورد فوری و جدی نمی کنند و شخصا در رفع آن مشکل ورود صریح نمی کنند. خوب است سیره ی امیرالمومنین علیه السلام در برخورد با مفاسدی که پایگاه اجتماعی داشته اند را بشنویم..

 

 


نویسنده : مبارز تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۴