مجموعه ی ۱۰ پوستر آماده چاپ در مورد "چرا مرگ بر آمریکا"

 

 

10.6 مگابایت

 

 

[منبع: مرکز فرهنگی صالحون]

 

 


 

در حالی که دشمن این‌طور اخم میکند، این‌طور متکبّرانه حرف میزند، این‌طور به ملت ایران اهانت میکند، تصریح هم مینماید که میخواهد علیه این نظام و این کشور و منافع آن اقدام کند، عدّه‌ای در این‌جا ذلیلانه و زبونانه میگویند: چه کار کنیم؛ برویم، نرویم، نزدیک شویم، با آنها صحبت کنیم، در خواست کنیم، خواهش کنیم؟! این اهانت به غیرت و عزّت مردم ایران است؛ این نشانه بی غیرتی است؛ این سیاستمداری نیست. سعی میکنند رنگ و لعابی از فهم سیاسی به کار خود بدهند؛ نه، این درست ضدِّ فهم سیاسی است.    [مقام معظم رهبری ۱۳۸۱/۰۳/۰۱]

 

 

منفیمثبت ( +23 مثبت , 23 رای)

Loading ... Loading ...