النّاسُ فِى الدُّنْیا بِالاْ مْوالِ وَ فِى الاَّْخِرَةِ بِالاْ عْمالِ


مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجمّلات شهرت مى یابند،

ولى در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد.
 

[حضرت امام نقی علیه السلام]