کلیپ صوتی

"آل سعود، شیشه ی عمر اسرائیل"

 

مهم ترین ماموریت آل سعود، حفظ رژیم اسرائیل است.

 

 

 

[با تشکر از برادر همایونی]

 

 

 

 غیر از جگر که دسترس اشقیا نبود / چیزی نماند در بر ایشان ز پاره ها

 

منفیمثبت ( +18 مثبت , 20 رای)

Loading ... Loading ...