کلیپ تصویری با عنوان «نیاز به یک قیام داریم»

درباره عدم توقع از مدیران اتوکشیده در عرصه فرهنگی

لزوم ورود جوانان نسل جدید برای خط شکنی

و مطالبه گری نیروهای انقلابی از متولیان فرهنگی

 

 

حجم : ۲۰ مگابایت

 

 

 

اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه‌ی ایمان جوانان زدن دارند تلاش می کنند، نمی شود این را تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است، همچنان که اگر هروئین و بقیه‌ی مواد مسموم‌کننده‌ی بدن و بدبخت‌کننده‌ی خانواده‌ها را کسی بخواهد بین این ‌و آن توزیع کند، نمی شود بی‌تفاوت نشست. / [رهبر معظم انقلاب]

 

منفیمثبت ( +53 مثبت , 53 رای)

Loading ... Loading ...