گزارشی دقیق و مستند از حواشی سخنرانی روحانی در حرم امام(ره)

صحنه گردانی عوامل کودتای آمریکایی اسرائیلی ۸۸ در ملتهب کردن فضای سخنرانی

 

- ساعت ۲۱:۱۵ ریاست محترم جمهوری به شبستان وارد می شود و مجری مراسم شعار« صل علی محمد (ص)، رئیس جمهور خوش آمد» سر می دهد؛ متعاقب این امر تعدادی از حاضرین اقدام به تکرار این شعار می نمایند.

 

- سپس تعدادی از افراد که بطور سازماندهی شده با پلاکاردها و پوسترهای معین تجمع کرده بودند و عکس سه نفره امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و مضامینی همچون «ما نمی گذاریم روحانی تنها بماند» «سربازان هسته ای، حمایت، حمایت» «دلواپس آگاه باش، روحانی تنها نیست» «بنرِ بزرگ حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای» و … را در دست داشتند اقدام به سردادن شعار«خامنه ای زنده باد، روحانی پاینده باد» و «یاد امام (ره) زنده باد، روحانی پاینده باد» نمودند؛ که بلافصله جمعیتی که پشت سر گروه اول مستقر شده بودند شعار «این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده» سردادند، رئیس محترم جمهور پس از توقف دو دقیقه ای و آرام شدن شعارها سخنرانی خود را آغاز کرد.

 

- ساعت ۲۱:۳۵ رئیس جمهور در حال اظهار مواردی از اندیشه های امام خمینی (ره) بود که فردی به نام حسین ش اقدام به قرائت متن اعتراضی از روی کاغذ نمود؛ (سخنان او اعتراض به این بود که چرا طرح های او در زمینه پتروشیمی را ترتیب اثر نداده اند) که بلافاصله افراد مستقر در جلو که نقش حامی دولت را بازی می کردند اقدام به سردادن شعار «مرگ بر منافق» نمودند و موجب ملتهب شدن فضای صحن علی الخصوص مقابل جایگاه شدند که رئیس جمهور با جمله «متشکریم، بفرمائید» به این شعار واکنش نشان داد.

 

- سپس با آرام سازی جمعیت ، سخنرانی رئیس جمهور ادامه یافت و در انتهای سخنرانی مجدداً فضای صحن مقابل جایگاه با هیاهو میان گروه ظاهراً طرفدار دولت و تعداد اندکی پیرامون این گروه،ملتهب شد که رئیس جمهور محترم با بلندتر نمودن صدای خود و غلبه بر همهمه های موجود اظهاراتشان را ادامه دادند و به پایان بردند.

 

- در اثنای این بی نظمی ها تعدادی از افراد متشنج توسط مسئولین انتظامات مراسم توقیف و به واحدهای امنیتی مستقر در محل تحویل شدند خلاصه اظهارات افراد بازداشت شده به این شرح است:

یکی از افراد بازداشت شده علیرضا «ی» فرزند ارسلان می گوید: آقایان امیر «ی»، غلامرضا «ی» و بهروز «ب» از فعالان سیاسی شهریار هستیم، سرگروههای کاروانی بودیم که با دستور «د» «ک» و سازماندهی بهروز «ب» که از مسئولین یکی از ادارات است سازماندهی شدیم و هر کدام موظف شدیم ۶-۵ نفر را جمع کنیم، با خودمان در سخنرانی رئیس جمهور در حرم امام شرکت کنیم.

 

وی می گوید: امیر «ی» یکی از مسئولین ملارد که همراه ما بود از فعالان اغتشاشات سال ۸۸ بوده و حدود شش ماه به اتهام شرکت در فتنه ۸۸ سابقه بازداشت دارد.این افراد برای سازماندهی کاروان اعزامی کاملاً با آقای «د» «ک» هماهنگ بوده و ایشان هم در اواسط مسیر تماس گرفتند و از همه تشکر کردند.

 

وی اظهار می دارد: به ما گفته بودند در هنگام سخنرانی رئیس جمهور محترم این شعارها را بدهیم شعارهائی چون «خامنه ای زنده باد، روحانی پاینده باد ـ سیاست خارجی مورد تائید ماست ـ روحانی روحانی حمایتت می کنیم» وی اضافه کرد: به ما گفته بودند اگر شخصی قصد اخلال در سخنرانی را داشت، شعار «مرگ بر منافق» سر دهیم.

 

- تعدادی از افراد سازماندهی شده دیگر از یک قهوه خانه به نام «ش» با مدیریت حمید «ق» واقع در یکی از بخش های تابع شهریار به مراسم آورده شدند مانند دانیال «ی»، فرشاد «ر»، حامد «ط»، سعید «ح». این افراد در پاسخ به اینکه چرا با شعارهای خود فضای سخنرانی را ملتهب کردید؟، می گویند: به ما گفته شده بود قرار است افرادی از گروه دلواپسان در حرم امام بیآیند و شعارهائی علیه دولت سر دهند و شما باید بروید با شعارهای خود با آنها مقابله کنید.

 

- آنها می گویند وقتی در حین سخنرانی رئیس جمهور فردی از میان جمعیت بلند شد و شروع به صحبت های اعتراض آمیز کرد امیر «ی» به ما دستور داد شعار مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه گر سر دهیم؛ ما هم شعار دادیم.

 

- یکی از متهمان از جمع فوق بنام غلامرضا «ی» چهار دستگاه تلفن همراه داشت که وقتی از او پرسیده شد این همه تلفن همراه برای چیست؟ اظهار داشت: دو دستگاه مال خودم است و دو دستگاه را به من داده بودند تا از وقایع مستند سازی کنم.

 

- فرد معترض که در وسط سخنرانی رئیس جمهور محترم برخاست و شروع به سخنرانی از روی نوشته کرد؛ فردی بنام حسین «ش» فرزند حسن است که فرزند شهید و ساکن تهران و کارمند شرکت پتروشیمی خوزستان می باشد؛ در بیان انگیزه خود از سخنان اعتراض آمیز در وسط سخنرانی ریاست محترم جمهور اظهار داشت: انگیزه ام صرفاً به دلیل عدم توجه به طرحهای ارائه شده ام در مورد شرکت پتروشیمی بود.