سخنان کوتاهی از استاد رائفی پور در تبیین شخصیت امام خمینی(ره)

 

نظر امام خمینی(ره) درباره اسلام آمریکایی و رژیم منحوس آل سعود

گفتمان صریح امام درباره آمریکا و تلاش برای تحریف سخنان ایشان

 

 

حجم : ۵٫۱۶ مگابایت

 

 

مــا را ز خـانــدان کرم آفریده‌اند / یک موج و یـک تلاطم یـم آفـریــده‌انـد

مـا را فدائیــان پسرهای فاطمه / ما را شهیــد میــر و علــم آفریده‌انــد

هر یک نفر حریف دو صد لشکر یزید / زین رو ز شیعه عده کم آفریده‌اند

دجــال ها و حرملــه هـا را مهاجمـان / مــا را مدافعـان حــرم آفریده‌انـد

 

منفیمثبت ( +31 مثبت , 31 رای)

Loading ... Loading ...