هاشمی رفسنجانی که یک روز اعتقاد داشت تا زمانی که آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کند، دشمنی ما به قوّت خود باقی است و می‌گفت برای  دنیای اسلام راهی جز مقاومت سرسختانه علیه آمریکا و اسرائیل وجود ندارد، این روزها با افتخار از تابوشکنی مذاکره با آمریکا سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که با اسرائیل سر جنگ نداریم!

 

سؤال این است که اکنون آمریکا دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته یا اینکه آقای  هاشمی از دشمنی و مبارزه با آمریکا خسته شده و دست کشیده است؟! آمریکا و اسرائیل عوض شده‌اند یا آقای هاشمی رفسنجانی؟
 

طرفداران آقای رفسنجانی که در پاسخ به انتقادات ما به ایشان تنها این راه را بلد هستند که به دهه اول انقلاب برگردند و بیانات امام خمینی(ره) در تأیید آقای هاشمی را به رخ بکشند، لطفاً به این سؤال پاسخ دهند که کدام هاشمی مورد تأیید امام بود؟! هاشمیِ دشمنِ سرسختِ آمریکا و اسرائیل یا هاشمی امروز؟

 

[سید محسن میرشمسی]

 

 

منفیمثبت ( +104 مثبت , 112 رای)

Loading ... Loading ...