موارد ذیل مشکلاتی است که آقای روحانی حل آن ها را به تحریم و مذاکرات و توافق هسته‌ای گره زده است. لینک منبع این صحبت‌ها را هم از سایت ریاست جمهوری و خبرگزاری‌های دولتی می‌گذارم که کسی تردیدی در این گفته‌ها نداشته باشد.

 

- آن هایی که می‌گویند تحریم مهم نیست٬ گویی از جیب مردم بی‌خبرند. (+)
 

- ما هم اشتغال ملت و رونق اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی می‌خواهیم و هم سانتریفیوژ. (+)
 

- تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. (+)
 

- تحریم برای خرید گندم، مواد غذایی و هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران بود حتی برای سرمایه‌گذاری در احداث سد و تأمین آب کشاورزی که بعضی‌ها تعجب کردند از این حرف اما آن ها حتی ساخت سد برای تامین آب شرب مردم یک شهر را مشمول تحریم ها کردند. تحریم دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها نشانه عمق تحریم‌ها است. ابعاد تحریم بسیار وسیع بود و حتی نان و آب مردم را در بر می‌گرفت. (+)
 


مشاهده می‌فرمایید که آقای روحانی جیب مردم، اشتغال، رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی، مشکل محیط زیست، مشکل صنعت، مشکل آب خوردن مردم، مشکل بانک‌ها، مشکل خرید گندم، مشکل مواد غذایی، مشکل سرمایه‌گذاری، مشکل ساخت سد، مشکل تأمین آب کشاورزی، مشکل دارو، مشکل تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و مشکل نان مردم را به تحریم‌ها گره زده است.


بنابراین الان که دولت ادعای موفقیت مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را دارد، انتظار این است که مشکلات جیب مردم، اشتغال، رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی، محیط زیست، صنعت، آب خوردن، بانک‌ها، خرید گندم، مواد غذایی، سرمایه‌گذاری، ساخت سد، تأمین آب کشاورزی، دارو، تجهیزات بیمارستان‌ها و نان مردم را هم حل و فصل کند.

بهانه دیگری باقی نمی‌ماند.

 

[سید محسن میرشمسی]

 

 

منفیمثبت ( +28 مثبت , 28 رای)

Loading ... Loading ...