گزیده سخنان حجت السلام قاسمیان در هیئت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت – محرم ۹۴

 

«تعجب می کنیم کسانی که یک عمری همه را متهم به دروغ گویی کردند چرا می گویند

آب سنگین هنوز هست حال آنکه قلب راکتور اراک باید با بتن پر شود، آدم تعجب می کند..»

 

 

حجم : ۶ مگابایت

 

 

هَـر نَــسیمِ حَــرَمِ کــرببلا را عِــشـق اَســت..

 

منفیمثبت ( +14 مثبت , 14 رای)

Loading ... Loading ...