مداحی انقلابی زیبایی از سید رضا نریمانی با عنوان «چشم بر کدخدا نباید داشت»

در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان – محرم ۹۴

 

بار دادند، بار عام حسین  / نقش سربند مـاست نـام حسین 

منطق ما شده کلام حسین /شرط برجام ماست جام حسین 

فتح پشت سر جدایی‌ هاست 

حرف تحریم درخور ما نیست / چقدر حرف اینکه فردا نیست

گـوش مـا برکلام دنیـا نیست / بـر لب سیـد خراسانی ست

گرچه دوران بی وفایی هاست

در طریـقـت ادا نبایـد داشت / سنگــری از ریــا نبـایـد داشت

وحدتی غیر مـا نباید داشت / چشم بـر کدخـدا نبایـد داشت

دوره ختــم کـدخدایی هاست

 

 

حجم : ۵٫۷۴ مگابایت

 

 

نامه دادند «بیا».. آمد و او را کشتند

خطّ این قوم همان‌قدر که زیباست، شر است

 

منفیمثبت ( +24 مثبت , 24 رای)

Loading ... Loading ...