سخنان مهم حجت الاسلام کاشانی درباره «جریان خطرناک تر از نفاق» – جلسه ۱۸
مسجد جامع ازگل – محرم ۹۴

 

بروز اتفاقات ناگوار در عاشورای امسال نظیر طبل زدن برخی خانم ها بین مردهـا

و تماشای یک مشت بی غیرت و تکخوانی زن ها در سکوت جامعه آغازی بر فتنـه

شکستن تقدس توسط دشمن به دلیل عدم توان برای مقابله مستقیم با عاشورا

شرکت کـردن در مجـالس تخریب اهل بیت به مثـابه قرار گرفتن در سپـاه کوفیـان

 

حضور بلندگوی شیطان در خانه ها مانند خوراندن سم به فرزند توسط پدر و مادر 

لزوم داشتـن برنـامـه و آگاهی خانواده از شرایط روز برای مقابلـه با شبهـات روز

قراردادن مطالب دروغ بین مطالب صحیح در قالب مستند برای گمراه کردن افکار

مصـداق نفـاق مانند عیـادت بـرخـی افـراد از خوانـنـده هتـاک به نظـام اسلامی

 

پیشنهاد می شود حتما این کلیپ را دانلود نمایید.

 

 

حجم : ۱۵٫۵ مگابایت

 

 

من تن به زیر بار مذلت نمى دهم /  نورم عنان خویش به ظلمت نمى دهم

جان مى دهم ز دست ولى با یزید پست /  دست از براى دادن بیعت نمى دهم

 

منفیمثبت ( +16 مثبت , 18 رای)

Loading ... Loading ...