سخنرانی مهم استاد رائفی پور با موضوع «زمزمه های نفوذ»

 

فرصت ها و تهـدیـدهای به فـرجـام رسیدن و نـرسیدن برجـام

 

وجود توهم خوشبینی به غرب و لزوم اتخاذ سیاست تهدیدزدایی به جای تنش زدایی

بـرنامه ریزی دشمن برای تربیت نیـروهای داخل کشور جهت ترویج آرمان های دشمن

 آمادگی برای دور بعدی تحریم ها و ایجاد تعاملات تجاری با به سرانجام رسیدن برجام

فرجـام رسیدن برجام فرصتی برای نمایش کـارآمدی نظام به دنیا با ایجـاد رضایتمنـدی

 

بـررسی تهدیـدهای اقتصادی، نظامی، امنیتی، علمی، فرهنگی و سایبـری

شنـاخت روش ها و شناسایی افراد دور زننده تحریم و ترور آن ها نظیر احمدی روشن

احتمال شکل گیـری فعالیت شرکت های چند ملیتی و عدم توان رقابت با آن در داخل

انعقـاد قرارداد بـا افـراد مورد نظـر غـرب در ایـران بـرای رسانـدن آن ها بـه نقطه رهایی

نـفـوذ و جـاسوسی شرکت های غربی و آمریکایی به بهانه کارآفرینی در ایران با رصـد

محدودکردن صنایع راهبردی نظامی و کاهش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

بالارفتن احتمال حمله نظامی به ایران از خطرات پس از برجـام بـا تجربـه قطعنامه ۵۹۸

شکل دهی نیروی ضربت چندملیتی برای کنترل جدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فشار به شرکت های مالی سپاه پاسداران وافزایش توان جنگ نامتقارن درخلیج فارس

و …

 

 

کیفیت بالا

حجم : ۹۸ مگابایت

 

 

کیفیت متوسط

حجم : ۳۹ مگابایت

 

 

گر خلق تو را از در خود جمله برانند /  آن کس که پناهت بدهد باز حسین است..

 

منفیمثبت ( +24 مثبت , 24 رای)

Loading ... Loading ...