کلیپ کوتاهی از سخنان استاد رحیم پور درباره افراطی خواندن راه امام - ۲۲ آبان ۹۴

 

اگر دیدید رسانه های آمریکایی و صهیونیستی از شما تمجید می کنند، آنروز شرم کنید..

چرا به کسانی که حرف امام را نقل می کنند می گویید افراطی؟ به امام بگوییدافراطی..

 

 

کلیپ شماره ۱

حجم : ۱۱ مگابایت

 

 

کلیپ شماره ۲

حجم : ۱۲ مگابایت

 

 

در نام رقیه، فاطمه پنهان است / از این دو یکی جان و یکی جانان است
در روی کبـود این دو پیداست خدا / آیینه بـزرگ و کوچکش یکسان است

 

منفیمثبت ( +14 مثبت , 14 رای)

Loading ... Loading ...