کلیپ «فصل برداشت»

 

اجرای برجام و مدیریت آمریکا در تقویت جریان غرب گرای داخل کشور

 

 

حجم : ۱۹ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +11 مثبت , 13 رای)

Loading ... Loading ...