هشدار رهبر معظم انقلاب پیرامون

همصدایی افراد غافل با دشمن در تخریب شورای نگهبان

 

 

حجم : ۸ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +13 مثبت , 13 رای)

Loading ... Loading ...