هشدار رهبر معظم انقلاب پیرامون

همصدایی افراد غافل با دشمن در تخریب شورای نگهبان

 

 

حجم : ۸ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +15 مثبت , 15 رای)

Loading ... Loading ...