هشدار رهبر معظم انقلاب پیرامون

همصدایی افراد غافل با دشمن در تخریب شورای نگهبان

 

 

حجم : ۸ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +14 مثبت , 14 رای)

Loading ... Loading ...