کلیپ تصویری

شبکه مدعی بی طرفی در نقش ستاد مردمی جریان نفاق

آنچه بی بی سی در مورد رای نیاوردن آیات جنتی، یزدی و مصباح گفت..

 

 

حجم : ۷ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +16 مثبت , 18 رای)

Loading ... Loading ...