سخنان کوتاهی از دکتر حسن عباسی پیرامون سیاست درهای باز

در دانشکـده الهـیـات و معـارف اسلامی‌ دانشگـاه تـهـران – ۴ اسفنـد ۹۴

 

مسئله هسته ای بهانه بود.. جوان ها مراقب باشید..

 

 

حجم : ۴٫۹ مگابایت

 

 

سخنرانی کامل(شیائوپینگیسم)

حجم : ۶۵ مگابایت

 

 

[منبع]

 

منفیمثبت ( +31 مثبت , 31 رای)

Loading ... Loading ...