این مستند پیرامون وقایع موجود پیرامون نتایج و عواید برجام

بر اساس اظهارات مقامات ایرانی و امریکایی است.

 

 

حجم : ۱۳٫۵ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +30 مثبت , 34 رای)

Loading ... Loading ...