تحلیل استاد حسن عباسی از مسئله برداشته نشدن تحریم U-Turn در برجام

استراتژی آمریکا در ماجرای تحریم U-Turn

 

 

حجم : ۱۰ مگابایت

 

 

منفیمثبت ( +29 مثبت , 29 رای)

Loading ... Loading ...