یک بام و دو هوا و عدم صداقت دولت مدعی تدبیر و امید

در بحث مسکن مهر

 

 

زمانی که آخوندی مسکن مهر را "قفس های انسانی" نامید؛
شاید به یاد نمی آورد که در روز رای اعتماد، مدعی بود که
خود، این قفس ها را وارد نظام برنامه کشور کرده است!

 

منزل آخوندی کجاست و چقدر می ارزد؟

 

فراموش نمی کنیم همین جماعت بودند که
با شعار "دروغ ممنوع" سعی در اسقاط دولت گذشته داشتند..

 

 

 

 

حجم : ۸٫۹۱ مگابایت

 

 

 

ره وصال هزار و یک امتحان دارد  /  ولی چقدر سه ساله مگر توان دارد..

 

 

منفیمثبت ( +17 مثبت , 17 رای)

Loading ... Loading ...