حالا که زیرساخت هسته ای ایران نابود شده است،
عراقچی دیشب در گفتگوی ویژه خبری گفت:


اصلا قرار نبوده تمام تحریم ها برداشته شود!

 

آقایان با وعده ی لغو تمام تحریم ها، افکار عمومی را به اجرایی شدن برجام متقاعد کرده اند؛ حال که پوشالی بودن وعده ی لغو تحریم ها بر همگان مشخص شده است، جای عذرخواهی از مردم، وکیل مدافع آمریکا شده اند و تنها اقدامات خصمانه ی دشمن را توجیه می نمایند. آیا عزت، شرف و غیرت برخی ها نیز به همراه قلب راکتور اراک، به زیر بتن دفن شده است؟

 

 

 

وعده ی لغو "همه" تحریم ها را از زبان روحانی، ظریف، صالحی و عراقچی ببینید..

 

 

 

حجم : ۲٫۱۱ مگابایت

 

 

ناگهان ولوله شد، صف شکنی پیدا شد  /  شاه با هیبت بی خویشتنی پیدا شد
آسمان بار امانت نتوانست کشید  /  ناگهان از وسط خیمه، زنی پیدا شد

 

 

منفیمثبت ( +14 مثبت , 14 رای)

Loading ... Loading ...