آفت های انقلاب

سخنان صریح و بی پرده ی استاد رائفی پور

درباره فسادهای مسئولین و فیش های حقوقی

 

مسیر انقلاب مسیر عافیت طلبی نیست..

 

مسئولینی که به سمت عافیت طلبی می روند،
روزی در مقابل نظام قرار می گیرند، شک نکن!

 

 

 
حجم : ۱۳٫۳ مگابایت

 

 

 

بحث مابین شیوخ و کاهنان بالا گرفت    رنگ مویت شبهه در ایمانشان انداخته

 

منفیمثبت ( +20 مثبت , 22 رای)

Loading ... Loading ...