اعتراف تشیع لندنی

به دریافت پول و امکانات از دولت انگلیس

 

اظهارات صریح عوامل شبکه فدک در سرسپردگی این شبکه به انگلیس

 

 

 

 

حجم: ۶٫۳۶ مگابایت

 

 

 

خزلان و تفرقه که مکرر نمی شود / اسلام با نفاق برابر نمی شود
لعنت به هرکه نعره زند بین هیئتی: / "سنی برای شیعه برادر نمی شود"

 

منفیمثبت ( +11 مثبت , 13 رای)

Loading ... Loading ...