مستند جنجالی
پرواز ۴۷۲۱


 

 

مرور سرنوشت تعدادی از همراهان بنیانگذار انقلاب اسلامی در پرواز ۱۲ بهمن


 

در این مستند سرنوشت کسانی که همراه با امام بودند (حتی در هواپیمای بازگشت به ایران) شرح داده می شود. سرنوشتی که برای خیلی از آن افراد حتی نوه امام نیز فرجام خوشی نداشت. باید دانست حتی با امام بودن نیز ملاک انقلابی ماندن نیست!

 

 

 

حجم : ۳۸ مگابایت


[
با کیفیت بالا]

 

 

 

برای ملتی که تاریخ نمی خواند؛
اتفاقات ۲ دهه س پیش فرقی با ۵۰۰ سال پیش ندارد!

 


منفیمثبت ( +28 مثبت , 28 رای)

Loading ... Loading ...