امیرالمومنین علیه السلام و کارگزاران ثروتمند

[استاد حامد کاشانی]

 

 

شرط مسئولیت دادن به آشنا و فامیل در حکومت اسلامی

نظر اسلام درباره ثروتمندان چیست؟

 

 

حجم: ۱۴٫۴ مگابایت

 

 

 


آب حیات گر بفروشند به آبروی؛ دانا نخرد، که مُردنِ به علت، به از زندگانی به ذلت..

 

 

منفیمثبت ( +4 مثبت , 4 رای)

Loading ... Loading ...