پویانمادانش‌ (knowledgeMotion) الگوی اسلامی-ایرانی معیشت

 

مجموعه‌ی ۳۰ موشن‌گرافی جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. این مجموعه به سفارش شبکه‌ی افق و با همت اندیشکده‌ی شاخص تولید گردیده است. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به ارتقای سواد مالی این مجموعه پاسخ خوبی برای عموم جامعه است.

 

پیشنهاد می‌شود تمام ۳۰ قسمت را دانلود کنید و با دقت ببینید!

 

 

قسمت اول
طمع و شکوفایی اقتصادی!؟
حجم : ۲۴٫۴ مگابایت

 

 

قسمت دوم
مردم بورژوا و جامعه ی سوداگر
حجم : ۲۴٫۶ مگابایت

 

 

قسمت سوم
قناعت، پیشرفت و هم آرامش

حجم : ۲۴٫۶ مگابایت

 

 

قسمت چهارم
زکات
حجم : ۲۵٫۲ مگابایت

 

 

 

قسمت پنجم
خمس

حجم : ۲۴٫۳ مگابایت

 

 

قسمت ششم
مردم مقاوم

حجم : ۲۳٫۸ مگابایت

 

 

 

قسمت هفتم
کارکرد پول

حجم : ۲۵٫۴ مگابایت

 

 

 

قسمت هشتم
پول نباید کار کند

حجم : ۲۴٫۲ مگابایت

 

 

 

قسمت نهم
بورس؛ به نام تولید، به کام سفته بازی

حجم : ۲۴٫۱ مگابایت

 

 

 

قسمت دهم
بورس؛ خانه‌ای از حباب

حجم : ۲۴ مگابایت

 

 

 

قسمت یازدهم
پول یا نقدینگی؟!

حجم : ۲۴٫۹ مگابایت

 

 

 

قسمت دوازدهم
بورس؛ نوقماربازان

حجم : ۲۷٫۴ مگابایت

 

 

 

قسمت سیزدهم
پول، معتبر اما بی‌ارزش

حجم : ۲۹٫۸ مگابایت

 

 

 

قسمت چهاردهم
بانک و خلق پول از عدم

حجم : ۲۷٫۶ مگابایت

 

 

 

قسمت پانزدهم
پول در صدر اسلام

حجم : ۲۶٫۴ مگابایت

 

 

 

قسمت شانزدهم
تاریخچه پول

حجم : ۲۴٫۳ مگابایت

 

 

 

قسمت هفدهم
برکت یا پول؟

حجم : ۲۴٫۹ مگابایت

 

 

 

قسمت هجدهم
جنگ اقتصادی

حجم : ۲۴٫۱ مگابایت

 

 

 

قسمت نوزدهم
پول مقاوم

حجم : ۲۴٫۲ مگابایت

 

 

 

قسمت بیستم
نذر، پایانی بر بن‌بست‌ها

حجم : ۲۴٫۳ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و یکم
وقف، خیر ماندگار

حجم : ۲۴٫۴ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و دوم
حمایت از تولید ملی در معیشت مقاوم

حجم : ۳۴٫۷ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و سوم
قرض، برترین شکل دست‌گیری

حجم : ۳۵٫۴ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و چهارم
از رباخواران سنتی تا بانکداری مدرن

حجم : ۳۲ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و پنجم
انفاق، بخشش در راه خدا

حجم : ۳۶٫۹ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و ششم
بانک مرکزی، آغازی بر پایان ثبات اقتصادی

حجم : ۳۱٫۵ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و هفتم
صدقه، بلاگردان بنده خدا، گره‌گشای خلق خدا

حجم : ۳۳٫۸ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و هشتم
عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت

حجم : ۲۹٫۶ مگابایت

 

 

 

قسمت بیست و نهم
بانک‌داری در سایه

حجم : ۲۹٫۳ مگابایت

 

 

 

قسمت سیم
کدام الگو در معیشت؟

حجم : ۳۲٫۱ مگابایت

 

 

 

منفیمثبت ( +21 مثبت , 23 رای)

Loading ... Loading ...