مجموعه صوتی شب های پیشاور

 

مجموعه شبهای پیشاور برگرفته از کتاب «شهابی در شب» است که به صورت یک گفتمان رادیویی درآمده و منتشر شده است. گفتمانی بین یکی از بزرگان شیعه به نام سید محمد سلطان الواعظین شیرازی با گروهی از بزرگان و عالمان اهل سنت می‌باشد که در ده شب برگزار گردید. این مجموعه برای پاسخ به شبهات اعتقادی ولایت بسیار موثر است.

 


 

شب اول و دوم
حجم : ۴٫۱۴ مگابایت

 


 

شب سوم
حجم : ۶٫۵۳ مگابایت

 


 

شب چهارم
حجم : ۴٫۶۶ مگابایت

 


 

شب پنجم
حجم : ۶٫۶۰ مگابایت

 


 

شب ششم
حجم : ۹٫۲۱ مگابایت

 

 


 

شب هفتم
حجم : ۸٫۰۳ مگابایت

 

 


 

شب هشتم
حجم : ۱۸٫۷ مگابایت

 


 

شب نهم
حجم : ۱۲٫۱ مگابایت

 

 

 

 

شب دهم
حجم : ۱۰٫۵ مگابایت

 

 

 

 

توهین به مقدسات اهل سنت حرام شرعی و خلاف قانونی است. [امام خامنه ای]

 

منفیمثبت ( +24 مثبت , 24 رای)

Loading ... Loading ...