قول مشهور در کشور ما آن است که افزایش جمعیت موجب کاهش سهم افراد از امکانات موجود و فقر بیشتر خواهد شد.

ببینیم آمار به ما چه می گوید..

 

بر اساس آمار موجود جمعیت جهان، از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۴ از۳٫۳۳۷٫۹۷۴٫۰۰۰ به۶٫۳۸۹٫۲۷۲٫۰۰۰ نفر یعنی حدود دو برابر رسیده است، با این وجود سرانه تولید ناخالص ملی جهان از۵۸۴۰۰۰ دلار به۶۴۶۲۰۰۰ دلار یعنی حدود ده برابر رسیده است.

 

افزایش سرانه تولید ناخالص ملی نه تنها در جهان، بلکه برای تک تک کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته، پرجمعیت و کم جمعیت، رخ داده است.

 

 

لطفاً به نمودارهای ذیل توجه فرمایید.

 

 

 

 

این آمار نشان دهنده آنست که با گذشت زمان هر قدر جمعیت کشورها افزایش پیدا کرده باز هم ثروت بیشتری به ازای هر نفر تولید شده است.

 

برای آنکه بتوانیم تصویر روشن تری از رابطه جمعیت و سهم هر نفر از تولید ناخالص ملی داشته باشیم، سرانه ناخالص ملی کشورهای مختلف را در سال ۲۰۰۴ با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده ایم. محاسبات آماری نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی پیرسون میان جمعیت و سرانه تولید ناخالص ملی میان ۱۷۷ کشور، تنها۰۳/۰- می باشد. یعنی جمعیت هیچ تأثیری بر روی میزان سرانه تولید ناخالص ملی نخواهد داشت.

 

ممکن است برخی خوانندگان باریک‌بین این اشکال را وارد نمایند که شاخص سرانه تولید ناخالص ملی، یک میانگین ثروت تولید شده است و بی‌عدالتی در توزیع موجب فقر می گردد. آشکار است که بی عدالتی و تبعیض ناشی از سیاست‌های غلط است، اما آیا جمعیت بیشتر، موجب نابسامانی در سیاست‌ها و تبعیض خواهد شد؟

 

بر اساس محاسبات آماری ضریب همبستگی پیرسون میان جمعیت و ضریب جینی (GINI) به عنوان شاخص نابرابری در سال ۲۰۰۴، ۰۰۰۴/۰ است، یعنی واقعاً هیچ رابطه ای میان جمعیت و نابرابری های موجود در کشورها وجود ندارد.

 

یکی دیگر از نگرانی های موجود در افزایش جمعیت موضوع اشتغال می باشد، ضریب همبستگی پیرسون میان جمعیت و میزان بیکاری کشورها در سال ۲۰۰۴، ۰۸/۰- است. یعنی آن که میان جمعیت و بی‌کاری رابطه ای وجود ندارد و حتی اگر این مقدار رابطه بسیار ضعیف را در نظر بگیریم، منفی می باشد. یعنی هر قدر جمعیت کشورها افزایش پیدا کرده، میزان بیکاری در آنها کاهش یافته است.

 

نتیجه آن که برخلاف تصور موجود افزایش جمعیت هیچ تأثیری بر روی میزان سهم هر کس از ثروت ملی تولید شده، نابرابری اقتصادی در جامعه و حتی اشتغال ندارد.

 

 

دکتر مسعود عالمی
[رجا نیوز]

 

 

منابع:


۱٫ Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat

2. Development Data Group, The World Bank

3. World Resources Institute, Earth Trends Environmental Information

4. U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

5. Population Reference Bureau

 

 

 

منفیمثبت ( +11 مثبت , 17 رای)

Loading ... Loading ...