.        

سخنان بسیار مهم سردار نقدی در تبیین اقتصاد مقاومتی

این سخنرانی، خروجی یک اتاق فکر در این زمینه است. که در این جا به حد ممکن مختصر و فشرده شده است تا آماده ی بهره برداری حداکثری شده باشد.

 

برای تهیه ی این کلیپ های صوتی زمان و انرژی بسیار زیادی صرف شده؛

توصیه می کنم کسانی که دغدغه ی کار در این زمینه را دارند؛ حتما دانلود کنند..

 

 

محور اول / تقویت فرهنگ کار و تولید
|زمان: ۰۰:۰۱:۳۰|

دانلود کلیپ صوتی [۱٫۵۱ مگابایت]

 

 

محور دوم/ اصلاح الگوی مصرف
|زمان: ۰۰:۰۱:۵۰|

دانلود کلیپ صوتی [۱٫۶۸ مگابایت]

 

 

محور سوم/ حمایت از تولید ملی
|زمان: ۰۰:۰۶:۴۷|

دانلود کلیپ صوتی [۶٫۲۲ مگابایت]

 

 

محور چهارم/ استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها
|
زمان: ۰۰:۰۲:۲۶|

دانلود کلیپ صوتی [۲٫۲۴ مگابایت]

 

 

محور پنجم/ روح خودباوری و خود اتکایی
|زمان ۰۰:۰۱:۲۹|

دانلود کلیپ صوتی [۱٫۳۶ مگابایت]

 

 

محور ششم/ مردمی کردن اقتصاد
|زمان ۰۰:۰۳:۰۴|

دانلود کلیپ صوتی [۲٫۸۱ مگابایت]

 

دلتنگی های شاعر که پیش چشمش ردیف شد، یاد کودک فلسطین غزلش را حماسی کرد..

 

منفیمثبت ( +27 مثبت , 27 رای)

Loading ... Loading ...