مستند تعلیق

 به بررسی ابعاد دشمنی غرب و آمریکا با پیشرفت هسته ای

 و علمی کشور و تبیین توافقنامه ژنو می پردازد.

 

 

[لینک دانلود سرور اصلی فعال شد.]

 

کلیپ تصویری

مدت زمان : ۱۲ دقیقه

اختصاصی مبارزکلیپ

 

 

 

 

21 مگابایت

دانلود کلیپ تصویری
[لینک مستقیم]

 

 

 

 

 

هیچ شنیده ای که مرغی اسیر،قفس را هم بر دارد وباخود ببرد؟

 

 

 

 

منفیمثبت ( +40 مثبت , 40 رای)

Loading ... Loading ...