شاهکار جدید دولت تدبیر در امداد رسانی هوایی به مناطق برف زده!


 

پرتاب کنسرو از بالگرد به پایین!
 


هدف گیری فوق العاده!
 


 

امداد رسانی هوایی به روستاهای برف زده در منطقه ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنکابن

 

در راستای تکمیل تکریم مردم در ادامه ی توافق رویایی ژنو و توزیع مدبرانه ی سبد کالا، بار دیگر همت و عزم دولت محترم و معتدل در بالا بردن شخصیت و عزت ملت باعث شگفتی همگان و پلمپ دهان منتقدان کم سواد گردید.

 

با فرض شتاب گرانشی برابر ۱۰ (g=10) و وزن تقریبی هر قوطی کنسرو معادل ۵۰۰ گرم، طبق فرمول F=mg نیروی وارده از طرف ۲۴ قوطی کنسرو از ارتفاع تقریبی ۵۰ متری، نیرویی معادل ۱۲۰ نیوتن به مکان یا افراد احتمالی واقع در آن مکان (خواسته یا ناخواسته) وارد می شود! که این در راستای تکریم عمومی ملت ایران امری عادی تلقی می شود.

 

ظاهرا این مساله به مذاق آقایان خوش هم آمده که این عکس ها بصورت گسترده در سایت های همسویشان منتشر شده است.

 

 

[با تشکر از: بروایت تصویر]

 

 

 

منفیمثبت ( +43 مثبت , 71 رای)

Loading ... Loading ...