سایت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی این بار با انتخاب عکس و تیتر نامناسب به القای مفاهیمی ناصحیح پرداخت. سایت وی در کنار عکس رهبرمعظم انقلاب تیتری با عنوان "پیش بینی هاشمی از عاقبت استبداد عوام" را انتخاب نموده است. + مشخص نیست دامنه ی این گستاخی ها تا کجا ادامه خواهد یافت. گفتنی است چندی قبل مصادیق مجرمانه در سایت ایشان توسط مبارزکلیپ مورد بررسی قرار گرفته بود.