مناظره طوفانی یک شیعه ی اهوازی و وهابیون شبکه ی وصال

 

مجری پس از کم آوردن در مناظره، خواستار مناظره ی فرد شیعه با یک وهابی اهوازی ساکن سوئد می شود.

پس از کم آوردن آن فرد، بالاخره با بهانه ی پاسدار بودن با فرد شیعه خداحافظی می کنند!

 

 

 

10.6 مگابایت

 

 

 


"حجاب" همان چادری بود که پشت درِ خانه سوخت
ولی از سرِ فاطمه (س) نیفتاد..

 

منفیمثبت ( +52 مثبت , 58 رای)

Loading ... Loading ...