کلیپ تصویری / صوتی

گزیده ای از صحبت های دکتر عباسی در برنامه راز  با عنوان بزرگترین کلاه برداری تاریخ  : 

"ذره ای از پا نخواهیم نشست و پلاکم هنوز بر گردنم است / شرایط برای ما همان شرایط دفاع مقدس است / نظریه پردازی می کنند که چرا مردم را به زور می برید به بهشت  / سیستم ربوی اقتصاد جهانی یعنی سود خواری، پول بدون پشتوانه چاپ می کنند / در مسئله ربای جهانی سود بانکی مد نظر ما نیست بلکه پول بدون پشتوانه ای است که در اقتصاد جهانی صورت می گیرد."

 

کلیپ تصویری

حجم : ۵۳٫۲ مگابایت

 

 

کلیپ صوتی

حجم : ۹٫۹۸ مگابایت

 

 

ساخت عیسی گر ز گل مرغی و او را داد جان  /  مرتضی بی آب و گل، عیسی مکرر ساخته

 

 

منفیمثبت ( +20 مثبت , 22 رای)

Loading ... Loading ...