مستند صدای غربت داستان زندگی مردمانی از جنوب کرمان را روایت می کند که با فقر و کمبود امکانات دست و پنجه نرم می کنند و از زندگی فقط زنده بودن را به ارث برده اند. مردم مظلوم این دیار مستضعفینی هستند که فریادشان به جایی نمی رسد.

شین آباد واقعی این مناطق هستند و مدرسه های کپری که بعضا در آتش پودر می شوند و بچه های قانعی که خواسته های خود را اینگونه بر روی تخته سیاه می نویسند : "وزیر محترم آموزش و پرورش ، ما از شما استخر نمی خواهیم، مدرسه چند کلاسه نمی خواهیم، اینترنت و کامپیوتر نمی خواهیم، ما فقط یک کلاس می خواهیم که خاک و گل نداشته باشد."

 

کلیپ تصویری

 

حجم : ۵۶٫۶ مگابایت

 

 

خدا نیاورد آن روزی را که سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به جمایت از سرمایه دارها گردد و ثروتمندان از اعتبار بیشتری برخوردار باشندمعاذالله که این با سیره و روش امیرالمومنین سازگار نیست.
[صحیفه امام / جلد ۲۰ / صفحه ۳۴۱ / منهای فقر ص ۸۰]

 

 

[با تشکر از نصر تی وی ]

 

 

منفیمثبت ( +26 مثبت , 28 رای)

Loading ... Loading ...

 

 

پینوشت : 

دوستانی که مایل به کمک هستند می توانند از طریق آدرس مقابل اقدام نمایند +