کلاس درس های خدا چگونه است؟!

چیزی که در راه خدا ندی جاش تو سوراخ مستراحه!

 

 

1.95 مگابایت

 

 

بحث مابین شیوخ و کاهنان بالا گرفت  /  رنگ مویت شبهه در ایمانشان انداخته..

 

منفیمثبت ( +10 مثبت , 12 رای)

Loading ... Loading ...