کلیپ صوتی

سخنرانی دکتر عباسی درباره مقابله با چالش ها و مسئله تحریم

"دولتی که رفته پای میز مذاکره، آنچه را که این جوانان از صفر بوجود آوردند، روی میـز

مذاکــره گذاشته که دارند چهار میلیارد دلار رو بر می گردانند،بابت لبخند که نیست..

امیــدی به اینکه از مراوده با ایالات متحــده و اتحادیه اروپادر این مذاکرات، آبــی بـرای

جامعــه ما گرم بشود، چنین امیــدی نباید داشت تنها راه حل، مقـــاوم سازی اقتصاد

است.. بی عرضگـــی  و ضعــــف مدیـریــت خودمـــان را گـــردن تحــریــم نیندازیــــم"

 

حجم : ۹٫۴۸ مگابایت

 

 

صحنتان را میزنم برهم, جوابم را بده / این گدا گاهأ اگر دیوانه باشد بهتر است..

 

 

منفیمثبت ( +18 مثبت , 22 رای)

Loading ... Loading ...