«آشنای دور» روایت زندگی یک زوج جوان در در کشور کنیا است که فرزندان خود را

«روح الله خمینــی»، «علــی خامنه ای»، «مرتضــی مطهری» و «حسیــن بهشتی»

نام نهاده اند! مجید عزیزی کارگردان و مهدی مطهر تهیه کننده این مستند هستند.

 

 

 

حجم : ۵۰٫۱ مگابایت

 

 

 با آب طلا نام حسین قاب کنید / با نام حسین یادی از آب کنید

 خواهید که سربلند و جاوید شوید /  تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید

 

 

منفیمثبت ( +27 مثبت , 27 رای)

Loading ... Loading ...