سخنان قابل توجه استاد رائفی پور

در پاسخ به ضرورت ها و پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی


در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشیم یا خیر؟!

 

 

 

7.44 مگابایت

 

 

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار  /  تا از آن جام زر افشان جرعه ای بخشد به من

 

منفیمثبت ( +67 مثبت , 73 رای)

Loading ... Loading ...