پادکست صوتی زیبایی با عنوان «یاد شهدا»

 

 

حجم : ۶٫۷ مگبایت

 

 

رفتن به جهاد نفس راهی ست بزرگ  / از جبهه گریختن گناهی ست بزرگ
ما بر سر پست انقلابیم اکنون / خفتن سر پست اشتباهی ست بزرگ..

 

منفیمثبت ( +64 مثبت , 68 رای)

Loading ... Loading ...