توزیع نامه امام خامنه ای در شهرهای نورنبرگ، برلین و فرانکفورت آلمان

با تلاش فراوان گروهی از جوانان در شهرهای مختلف آلمان

با تشکر ویژه از آقای مهدی وفادار

 

 

 

 

 

تصاویر شهر نورنبرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر شهر برلین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر شهر فرانکفورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منفیمثبت ( +36 مثبت , 36 رای)

Loading ... Loading ...